Ngày 28/11/2020 dự án CDP Tổ chức" Chương trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh CDP trường THCS Hợp Tiến"

Thực hiện kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc thực hiện đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”

Thực hiện hướng dẫn số 76/HD-PGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Phòng giáo dục và đào tạo Đồng Hỷ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2020-2021.Căn cứ vào kết quả công tác Giáo dục hướng nghiệp năm học 2019-2020 và nhiệm vụ năm học 2020-2021 của nhà trường.

Được sự quan tâm của dự  án CDP ngày 28/11/2020 Trường THCS Hợp Tiến cùng  với dự án CDP đã tổ chức “ chương trình hướng nghiệp cho học sinh CDP”. Với sự tham gia của cán bộ dự án CDP, Cán bộ hướng nghiệp, giáo viên chủ nhiệm lớp 9, phụ huynh học sinh và đông đủ của các bạn học sinh lớp 9 trường THCS Hợp Tiến. Buổi hướng nghiệp đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của hoạt động: