Ngày 02/02/2021 Liên đội trường THCS Hợp Tiến tổ chức hội thu " Hũ gạo tình thương, tiếp sức em đến trường".

Ngày 02/02/2021 Liên đội trường THCS Hợp Tiến tổ chức hội thu “ Hũ gạo tình thương, tiếp sức em đến trường”. Với tinh thần nhằm phát huy tích cực các phong trào thi đua “Lá lành đùm lá rách”, “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn vượt khó”,… góp phần giáo dục cho Đội viên, thiếu nhi ý thức trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái. Liên đội THCS Hợp Tiến  đã xây dựng kế hoạch, triển khai, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Hũ gạo tình thương – Tiếp sức tới trường ” tới 100% phụ trách và đội viên toàn Liên đội.Hội thu đã thu hút đông đảo sự tham gia của tất cả các cán bộ giáo viên và các  bạn học sinh trong trường. Cuối hội thu số gạo thu được được trao  cho các em học sinh nghèo  có hoàn cảnh khó khăn của Liên đội.