Ngày 16/04/2021 Chi bộ trường THCS Hợp Tiến long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng cho 3 quần chúng theo quyết định của ban thường vụ huyện ủy.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ, Đảng ủy xã Hợp Tiến . Trải qua quá trình tu dưỡng rèn luyện của các quần chúng: Phạm Trường Thành, Phạm Thị Diễm và Bùi Thị Duyên. Với sự gíup đỡ của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ, các đồng chí trong ban chấp hành công đòan, chi đoàn trường THCS Hợp Tiến. Hôm nay ngày 16/04/2021 Chi bộ trường THCS Hợp Tiến long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng cho 3 quần chúng theo quyết định của ban thường vụ huyện ủy.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Được sự đồng ý của Đảng uỷ xã Hợp Tiến, Chi bộ trường THCS Hợp Tiến tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho các quần chúng - Giáo viên trường THCS Hợp Tiến vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Đặng Vũ Trường - Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ các quần chúng  trong thời gian đảng viên dự bị.

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, buổi Lễ kết nạp Đảng viên đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của buổi lễ kết nạp Đảng.