Liên đội trường THCS Hợp Tiến tổ chức cho học sinh và giáo viên tìm đến địa chỉ đỏ " Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Hợp Tiến".

Ngày 03/05/2021, liên đội trường THCS Hợp Tiến  tổ chức Hành trình về địa chỉ đỏ các bạn học sinh, giáo viên trường THCS Hợp Tiến tại đài tưởng niệm các anh hùn liệt sĩ xã Hợp Tiến.

Tại đây, đoàn đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc.; tìm hiểu về lịch sử chiến đấu và ý nghĩa to lớn về mặt lịch sử, chính trị và xã hội, là nơi ghi lại chiến công oanh liệt của các lực lượng vũ trang và nhân dân xã Hợp Tiến chống giặc ngoaị xâm trong chiến tranh.

Hoạt động nhằm giúp tuyên truyền trong đoàn viên, học sinh về truyền thống đấu tranh cách mạng và thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân của thế hệ trẻ đối với sự hi sinh anh dũng của thế hệ cha anh, đa dạng hóa công tác giáo dục truyền thống của Đoàn - Hội - Đội, thể hiện tấm lòng tri ân của các thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Một số hình ảnh buổi hoạt động: