Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-THCSHT ngày 01/10/2020. Từ ngày 19-22/10/2020, tại trường THCS Hợp Tiến đã diễn ra Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn Khoa học tự nhiên và môn Thể dục cấp trường năm học 2020 - 2021

Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên ngành GD thực hiện đổi mới công tác tổ chức Hội thi GVDG theo hướng dẫn tại Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT. Theo đó, GV dự thi chỉ phải giảng dạy 1 tiết thực hành trên lớp và trình bày biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn trước BGK Hội thi. Đặc biệt, công tác thi GVDG hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện.

Đăng kí tham gia Hội thi có tổng số 3 đ/c thuộc tổ KHTN. Kết quả, 2 đ/c đạt GVDG cấp trường và được cử tham dự Hội thi GVDG cấp huyện gồm:

1. Hoàng Thị Hoa - môn Hóa học;

2. Phạm Trường Thành - môn Toán.