Từ ngày 19/04/2021 - 24/04/2021

NgàySángChiều
Thứ 2
(19/04/2021)
- Chào cờ 
- DH theo TKB số 12
- Dự ngày hội sách ( Đ/c Hạnh - C2 nội trú Đồng Hỷ)
- Tập huấn KT dân tộc ( Đ/c Tri - C2 Hóa Thượng)
- Bốc thăm thi TPT ( Đ/c Hường)
   - DH Dự án - 14h15                         
Thứ 3
(20/04/2021)
- DH theo TKB số 12
- Thi giao lưu HSG ( Tri, Diếm, HS)
 

- Phụ đạo HS yếu
Thứ 4
(21/04/2021)
-Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương
 
Thứ 5
(22/04/2021)
 - DH theo TKB số 12
- DH hướng nghiệp
- Thi TPT đội ( Hường)
 
Thứ 6
(23/04/2021)
- DH theo TKB số 12

 

- Phụ đạo HS yếu

Thứ 7
(24/04/2021)
- DH theo TKB số 12
 
- DH dự án môn NK- 14h15