Từ 15/03 - 20/03/2021

NgàySángChiều
Thứ 2
(15/03/2021)
- Chào cờ 
- DH theo TKB số 10
- Thao giảng HKII
- Bàn giao CSVC, phòng học ( BGH, GVCN)
- Hoàn thành bồi dưỡng modun 2
   - DH Dự án - 14h15                         
Thứ 3
(16/03/2021)
- DH theo TKB số 10
- ĐK thi TPT đội giỏi
- Bồi dưỡng, phụ đạo HS
 
Thứ 4
(17/03/2021)
- DH theo TKB số 10
- Tổ chức CĐ tổ KHXH

 
Thứ 5
(18/03/2021)
 - DH theo TKB số 10
- DH Hướng nghiệp
 
Thứ 6
(19/03/2021)
- DH theo TKB số 10
 

- Bồi dưỡng, phụ đạo HS (14h15)

Thứ 7
(20/03/2021)
- DH theo TKB số 10