Từ ngày 08/03 - 13/03/2021

NgàySángChiều
Thứ 2
(08/03/2021)
- Chào cờ 
- DH theo TKB số 10
- Tọa đàm kỉ niệm 8/3 (11h)
- Họp đoàn coi thi HSG ( Hường, Hà, Dũng - 13h30, thcs Hóa Thượng)
- DH dự án ( 14h15)
- Ôn thi vào 10 từ 8/3/2021                             
Thứ 3
(09/03/2021)
- DH theo TKB số 10
- Thi HSG lớp 9 cấp huyện ( Tri, H.Hoa, Diễm 7h30 - THCS Hóa Thượng)


 
Thứ 4
(10/03/2021)
- DH theo TKB số 10
 

 
Thứ 5
(11/03/2021)
 - DH theo TKB số 10
- KT nội bộ ( Đ/c Thủy, Kim Anh, 11-12/03)
 
Thứ 6
(12/03/2021)
- DH theo TKB số 10
 

 

Thứ 7
(13/03/2021)
- DH theo TKB số 10