Kế hoạch công tác tháng 3 năm học 2020-2021 trường THCS Hợp Tiến

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

03/2021

* Công tác chung

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp pgongf chống dịch covid.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng kỉ niệm 8/03 và 26/03.

 

 

BGH, TTCM, GV

 Đội TNTP

* Chuyên môn: Chỉ đạo CM thực hiện các nhiệm vụ:

- Duy trì sĩ số học sinh và nề nếp dạy học

- Tham gia các lớp tập huấn do SGD,PGD, cụm CM tổ chức

- Tham dự kiểm tra năng lực GV(6/3)

- Tham gia thi HSG (9/3)

- Tổ chức chuyên đề tổ KHXH

- Thao giảng HK II tuần 3,4

- Kiểm tra chuyên môn, rà soát chương trình, CL CM HK II

- Ôn thi vào 10 THPT

- Dạy học dự án CDP

- Sinh hoạt cM, kiểm tra HS GV

- Dự giờ thăm lớp theo quy định.

PHT, TTCM, GV, HS, Tổ TV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Công tác nghiệp vụ

- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ quyết toán kinh phí

Chuẩn bị hồ sơ KĐCL, trường chuwrn đón đoàn kiểm tra PGD, SGD

- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 8/03 và 26/03

- Kiểm tra nội bộ 4 đồng chí ( Thủy, Anh, Hà, Mai)

 

CBGVVN,TPT, HS, GVCN, kế toán, công đoàn, Bí thư chi đoàn

 GV phụ trách