Tổ KHXH

 • Vũ Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gv Văn
  • Điện thoại:
   0982749430
 • Bùi Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gv Văn
  • Điện thoại:
   0975185436
  • Email:
   buiduyenvank8@gmail.com Dạy Văn k7, CN 7B, phụ trách phòng TBDH
 • Phạm Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gv Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   01235753883
  • Email:
   bolac.water2010@gmail.com
 • Trần Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gv Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   01235754575
  • Email:
   tranhuyendhy@gmail.com
 • Đỗ Quang Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gv Văn - Sử
  • Điện thoại:
   01695164463
  • Email:
   senlonght@gmail.com
 • Phan Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gv Mĩ thuật
  • Điện thoại:
   0985814531
  • Email:
   mrphantd@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng tổ HC
  • Điện thoại:
   0965379789
  • Email:
   hoatrungthao@gmail.com Dạy Văn 8, thủ quỹ
 • Hoàng thi Tư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHXH
  • Điện thoại:
   01642845812
  • Email:
   duynien2004@gmail.com Dạy Ngữ văn 9, CN 9B
 • Nông Thị Thu Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội
  • Điện thoại:
   0984505821
  • Email:
   huongmusictn@gmail.com Dạy Âm nhạc 6, 7, 8, 9