Tổ KHTN

 • Hoàng Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gv Sinh - Hóa
  • Điện thoại:
   01659006135
 • Lâm Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gv Sinh - Hóa
  • Điện thoại:
   01677983222
  • Email:
   lamvantuan390@gmail.com
 • Phạm Thanh Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gv Thể dục
  • Điện thoại:
   0978746007
  • Email:
   phamthanhhung106dhtn@gmail.com
 • Nguyễn Cao Kỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng tổ KHTN
  • Điện thoại:
   01648761272
  • Email:
   nck04881@gmail.com Dạy Vật lý 6, 7, 8, 9; Toán 8B
 • Đàm Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN
  • Điện thoại:
   01684928794
  • Email:
   damthanhxuan79@gmail.com Dạy Toán 9
 • Đỗ Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0975188671
 • Đoàn Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CT Công đoàn
  • Điện thoại:
   0983451885
  • Email:
   duonghoptien@gmail.com Dạy Địa 6, 7, 8, 9
 • Nguyễn Văn Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gv Tin học
  • Điện thoại:
   0973070228
  • Email:
   nguyenhaht07@gmail.com Dạy Tin 6, 7, 8