Tổ Văn phòng

 • Dương Văn Xâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ VP
  • Điện thoại:
   0962609818
 • Phạm Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế học đường
  • Điện thoại:
   01676654102